Den seks år gamle Ruei‑Song er en rakettmann. Han har gjort det å brette papirraketter til den rene vitenskap, en slags ... rakettvitenskap. Når det gjelder produksjonen hans, la oss bare si at han har nok raketter til å fly til månen og tilbake.

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.