Roberto studerer boken Scientology 8–80 i Scientology Kirken i Mexico. Den handler om evnene til åndelige vesener og hvordan de opererer. Så, man kunne si at Roberto er godt på vei til å forstå hvordan han kan oppnå sitt fulle potensial.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.