Mens han var hjemme tok Roberto Veien til lykke-forskriften «Vær kompetent» alvorlig. Han satte seg ned ved sitt elektroniske trommesett og øvde. Og øvde. Og øvde! Nå spiller han på en mer kompetent måte og slår på stortrommen for denne veiviseren til et bedre liv, basert på sunn fornuft.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.