Ricardo er begeistret over å komme tilbake til Scientology Kirken i Dallas. Han er klar til å fortsette med sitt studium av Grunnsteinene, nærmere bestemt boken Scientology 8–8008. Men før han gir næring til sin sjel, gir han næring til sin kropp med en rask matbit på kafeen!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.