Under denne tiden tar Jeremiah frem kraftredskapene til å gjøre litt skikkelig hjemrenovering. Han har planene, redskapene og vitenen til å fiffe opp sitt hjem. Jeremiahs mest kraftfulle redskap? Å følge forskriften «Vær flittig» fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.