Cristians motto kunne være: «Lesning, skrivning og prestasjon!» Han er viet til å få gjort en masse, så han organiserer tiden sin til å gjøre alt. Han lærte å ta kontroll over timeplanen sin med kurset Effektiv utnyttelse av tid.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.