Raymond og Sylvie driver en fysioterapiklinikk der de hjelper klienter med å gjenvinne helse og velvære. Og hva er det leverandørene av god helse forliter seg på for å sørge for sitt eget velvære? Det ville være forskriftene fra boken Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.