Ray er i Scientology Kirken på et sted med kallenavnet «Smaragdbyen» – Seattle i Washington. Og akkurat som på det fiktive stedet hvor alle finner svarene på sine drømmer, oppnår Ray sine mål i det virkelige liv ved å oppnå en uforlignelig forståelse av seg selv og menneskeånden.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.