Noen kunne kanskje bli slitne bare av å se Ramiros treningsøkt – den er så intens! Når han ikke spenner musklene sine, utvider han sinnet sitt ved å studere Grunnsteinene. Og det er en virkelig energigivende treningsøkt!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.