Etter at Rafael og Elenia har tilbrakt dagen med å stirre på skjermer – noe for å holde tritt med arbeid, noe for å holde seg à jour med nyheter – føler de seg fullstendig tomme for energi. De gjenoppliver seg selv ved å bruke en prosess som er beskrevet i boken Arbeidets problemer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.