David holder seg ikke tilbake når det gjelder å holde seg i form. Noen dager betyr det å få sin daglige trening ved å la nevene fly på punchingbagen i treningsstudioet. Men det som hjelper ham med å punche opp sitt personlige potensial i livet, er å studere Grunnsteinene.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.