Midt i planleggingen av et viltreservat i Sør-Afrika, snarere enn å kjøre sin Range Rover over de sørafrikanske gresslettene, sitter Yvette hjemme ved sin computer. Ikke desto mindre gjør hun fremskritt i retning av målene sine ved å benytte teknologien som finnes i L. Ron Hubbards Arbeidets problemer.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.