Carlo selger høyteknologiske trykkemaskiner som hjelper hans kunder med spesiallagde kopper eller nesten hva som helst annet. Carlos formel for suksess er, som en trykker kunne si, temmelig svart-hvitt – holde seg i aktivitet! Det er tilfeldigvis et budskap som er trykt fra forskriften «Vær flittig» i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.