Elizabeth ordner plass og blir superorganisert i forberedelse for ankomsten av hennes nye baby. I tillegg til å lage plass for babyrommet, deler hun tips hun lærte fra Veien til lykke for å holde moralen høy i disse utfordrende tider.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.