Elizabeths liv er fylt med det uforutsigbare – nemlig atferden til to energiske unge gutter. Men hun har funnet hvordan å gjøre det uforutsigbare til det forutsigbare ved å utvide sin forståelse av menneskelig atferd med sine studier på kurset Vitenskapen om overlevelse.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.