Yi Ching forbedrer sine fotoferdigheter ved å studere hva som gjør et vakkert bilde «vakkert». Men kun studier vil ikke gjøre henne til en dyktig fotograf, så hun går ut med kameraet sitt og anvender det hun har lært. Øvelse som dette er hva som kreves for å «være kompetent» som fotograf – og det er også å anvende forskriftene fra Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.