De siste par månedene har vært stille for lydredaktør David Kitchens post-produksjonsstudio for lyd. Men han er klar til å skru opp volumet, med sikkerhetsforanstaltninger på plass, og komme seg tilbake til arbeidet. I tillegg til en mengde opptaksutstyr har han utstyrt studioet med håndsprit, alkohol og desinfiseringsmiddel. Å trappe opp arbeidet betyr å øke moral, og det høres akkurat ut som noe David lærte fra forskriftene i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.