Mervin har en podkast og et budskap å dele med verden. Han vil at alle skal vite at han nettopp ble ferdig med boken Skapelsen av menneskelige evner, og hvordan den har hjulpet ham å oppdage evner han aldri visste at han hadde!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.