Anne vet hvordan man underholder venner og familie, og er stolt over å sette sammen et perfekt fat med appetitt­vekkere for sammen­komster. Å spise godt for å ta vare på seg selv – og andre – er en enkel måte å følge retningslinjene fra Veien til lykke på.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.