Oscar er en mester på banen ... det vil si, bordtennisbanen. Han er en pingpong-mester, og han er virkelig rå på pingpong. Men det er bare hobbyen hans. Hovedaktiviteten hans er å studere Grunnsteinene – og det er en matchball for Oscar!

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.