Profesjonell fotograf Nathalie arbeider for å se til at alt er helt riktig med emnene hun fanger – lyssetting, kostymer og omgivelser. Og når hun er ute sørger hun for at alt er helt riktig med verden omkring seg. Å ta vare på sine omgivelser er en leksjon hun lærte fra forskriftene i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.