Det har vært en stund siden sist, men Pharhyn krysser igjen terskelen til sin Scientology Kirke i Sydney. Hun studerer et Livsforbedringskurs om å sette seg mål og nå dem. Hun har faktisk allerede oppnådd ett av målene sine – å gå tilbake på kurs i Kirken sin!

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.