Peter gledet seg nylig over noen store gevinster i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney. Nå er han i gang med sitt neste kurs og applauderer for alle på de ukentlige gradueringsseremoniene!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.