Det er ikke en drøm, det er virkelig – Scientology Kirken i Perth er åpen. Og som et resultat holder Martine humøret oppe Down Under. Hun er tilbake i Kirken sin og studerer Grunnsteinene og lærer hvordan man forbedrer tilstander for enhver aktivitet i livet.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.