Tina er i den Avanserte organisasjonen i Los Angeles, hvor hun blir ekspert på menneskelig atferd. Med alt hun har lært hittil, er hun mer i stand til å håndtere alle typer personligheter effektivt, noe som gjør henne til en virkelig «menneskekjenner».

Årsaken til undertrykkelse er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.