Lele har et mål når hun går inn i Scientology Kirken i Kaohsiung – å vite hvordan man skjelner sanne venner fra dem som arbeider mot henne. Ved å forstå andre bedre, kan hun beskytte seg selv og dem rundt seg.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.