Etter å ha oppnådd tilstanden Clear, ønsker Anna å gi det videre. Hun er i Scientology Kirken i Portland og studerer en foredragsserie av L. Ron Hubbard som en del av hennes større mål – å bli auditør og hjelpe andre til å bli Clear!

Kongressene er spesielle foredragsserier der L. Ron Hubbard kunngjorde hvert banebrytende gjennombrudd i Dianetics og Scientology. Siden disse foredragene ble overvært av erfarne Scientologister og folk som emnet var helt nytt for, blir alle invitert til å lytte til Kongressene.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.