Paul lærte å endre sin tankegang fra å tillate seg selv å bli overveldet av hindringer til å knuse barrierer ved å fokusere på det positive og holde seg produktiv. Det er et kraftfullt bevis på en persons evner og en av visdommens perler fra boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.