Ingenting er som en overdådig barbecue for å starte gradueringskvelden på den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney. Partyatmosfæren er helt passende for graduantene som deler suksesshistorier fra scenen!

Oppdag Scientology Verktøy for livet i 19 gratis online-kurs fra Scientology Håndboken, tilgjengelige på 17 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.