Patricia arbeider og mosjonerer hjemme. Hun opprettholder sitt tidsskjema som kampanjeleder for tidsskrifter og aviser, mens hun også tar seg tid til sin mosjonsrutine @hjemme.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.