Pat er veldig begeistret over å være på kurs i den Avanserte organisasjonen i Los Angeles. Hans studieperiode begynner med å hente sin Soloauditør-kurspakke – et kurs som vil bringe ham til uforlignelige høyder av åndelig bevissthet.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.