Å se Pat sette sammen et smørbrød er som å se en kunstner skape et mesterverk. Det er ikke bare de sunne ingrediensene eller den estetiske presentasjonen, men det er også Pats entusiasme for å holde seg selv på rett spor mens han reiser på Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.