Kahoru mottar auditering i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill i Sydney. Hun har kvittet seg med tidligere opprørtheter og beveger seg inn i nåtiden. Så med hver auditeringssession er Kahoru mer ... Kahoru.

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.