Mariana har 88 grunner til at hun elsker å spille piano. Hun begynte å spille i ung alder, så hun har hatt noen år på seg til å mestre en uanstrengt fremføring av Chopin. Og når hun spiller, gir all hennes øvelse og engasjement seg betalt på en oppsiktsvekkende måte. Den livgivende kvaliteten av kunstnerisk skapelse er en tone om sannhet som spilles på sidene i Scientology: Tankens grunnbegreper.

Finn ut om sinnet, ånden og livet. Les boken Scientology: Tankens grunnbegreper.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.