Ora reiste fra sitt hjem i Israel til Saint Hill i England – og hun er helt glødende! Mens hun er omgitt av naturen og mottar auditering på dette historiske stedet, er Oras aura glødende!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.