For Lourdes fører alle veier til Scientology Kirken i Mexico City. Der er hun på den riktige veien og studerer Introduksjon til Scientology etikk for å oppnå et mer berikende liv.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.