Mark auditerer på de øvre nivåene i den Avanserte organisasjonen i Los Angeles. Når han snakker om sin opplevelse, er han helt presis og beskriver den som «ubeskrivelig»!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.