Hver dag er en klar dag for Oleksandra! Hvorfor? Hun har oppnådd tilstanden Clear i den Avanserte organisasjonen og Saint Hill Europa i København. Så det er klar himmel, klar sikt og alt klart fra nå av!

Hver dag rundt om i verden deltar mennesker i auditering (Scientology veiledning) for å oppnå åndelig opplysning og frihet. Finn den nærmeste Scientology Kirken, misjonen eller gruppen for å begynne ditt eventyr med auditering.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.