Hva har seks bein, elsker å løpe og er i harmoni med omgivelsene? Svaret er ... Olivia og hennes hund, Cliff. Denne duoen elsker å løpe gjennom gatene i Central Ohio – og det er hvordan de begge holder seg i form. Å forbedre overlevelsen for en selv, ens dyr og ens omgivelser er hva Tilværelsens dynamikker handler om.

Tilværelsens dynamikker er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.