Olivia er inspirert av Veien til lykke til å ære og hjelpe sine foreldre. Hun gjør det ved å hjelpe hjemme – gå tur med hunden, leke med sine yngre søsken og gjøre sine plikter. Og alt for sin mor og far.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.