Mark er fra Tulsa i Oklahoma. Han er i American Saint Hill Organization for å lære alt om undertrykkelse og vite hvem han kan stole på i livet. Og det er en ferdighet som er mer enn «ok» for denne Oklahoma-mannen.

Årsaken til undertrykkelse er et av de 19 gratis Scientology online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.