Offi er en utrolig talentfull ung kunstner med tegninger som ikke bare fanger bildet av motivene hennes, men også selve essensen av dem. Hun skjerper ferdighetene sine med øvelse, øvelse, øvelse, en leksjon hentet fra forskriften «Vær kompetent» i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.