Gjennom flere århundrer har skip som fraktet skatter stukket ut en kurs oppover og nedover Donau. Nóri følger sine forfedres eksempel og stikker ut sin egen kurs – nærmere bestemt et Scientology Livsforbedringskurs. Og det vil med sikkerhet hjelpe henne med å oppdage sine egne rikdommer.

Finn ut hvordan Scientology kan hjelpe deg med å overvinne vanskeligheter du måtte stå overfor i livet. Scientology Livsforbedringskurs tilbyr praktiske verktøy du kan bruke – virkelige løsninger du ikke vil finne noe annet sted.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.