Gjennom hele det siste året måtte Scientology Kirken i Kaohsiung aldri lukke sine dører. Det betyr at det ikke var noen venting for Weiting for å fortsette sine studier. Og hun går fremdeles uavbrutt fremover, og leser nå boken som startet det hele, Dianetics.

Lær den sanne årsaken til stress og frykt. Les Dianetics: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.