Spanias «siesta» er over og Lorianna er tilbake i Scientology Kirken i Madrid. Hun studerer en av Grunnsteinsbøkene, En historie om mennesket, og finner svar på spørsmål hun har hatt siden hun var en niñita (liten jente).

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.