I Wen hyller Ole Brumms «Hundremeterskog» mens hun holder sitt eget hus i orden. Alt sammen en del av å ta vare på omgivelsene hennes, en forskrift fra Veien til lykke. Og i motsetning til Ole Brumm, er det for I Wen ikke noe bry.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.