Mens Julie er hjemme fryder hun sin kropp med hjemmelagde belgiske pannekaker. Hun fryder sin sjel – og andres sjeler – ved å anvende grunnelementene i Kommunikasjon fra Scientology Håndboken. Hun har lært hvordan å oppløfte humør med sikkerhet – til og med over telefonen.

Kommunikasjon er et av de 19 gratis online-kursene basert på prinsippene fra Scientology Håndboken.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.