Med restriksjoner om å holde seg hjemme løftet tester Noelle farvannet i den «nye tilværelsen» ved å gå ut på en restaurant, for første gang på flere måneder. Middagsopplevelsen er litt annerledes, å komme hjem og desinfisere er litt annerledes, men opplevelsen var ikke desto mindre tilfredsstillende. I mellomtiden holder hun seg flittig ved å følge forskriftene i Veien til lykke.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.