Fernandas navn stammer fra et portugisisk ord som betyr «djerv». Og hun lever opp til beskrivelsen i Scientology Kirken i Mexico City, der hun djervt reiser gjennom boken Scientology: En historie om mennesket.

Grunnsteinsbøkene og -foredragene inneholder oppsummeringene av gjennombruddene og konklusjonene langs L. Ron Hubbards utviklingsmessige forskningsspor, og står dermed som grunnlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.