I disse dager styrer Gary sitt liv rett fra en av forskriftene i Veien til lykke – «Ta vare på deg selv». Så, han mosjonerer. Han tar vare på sine omgivelser. Han holder seg travelt opptatt og aktiv. Og han har det aller tiders ved å gjøre det.

Les Veien til lykke, den første moralkodeks som utelukkende er basert på sunn fornuft, en som kan følges av alle, uansett rase, hudfarge eller tro. Oversatt til over 110 språk.

Scientologister @hjemme viser de mange mennesker over hele kloden som holder seg trygge, friske og blomstrer i livet.